04-10-2018 - 14:37

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình trạng triển khai tin học hóa trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT

Chiều ngày 3/10, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình trạng triển khai tin học hóa trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT. Tại điểm đầu cầu Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, tham dự và chỉ đạo hội nghị. Điểm cầu Hà Tĩnh có Thầy thuốc nhân dân, Bs. Trần Xuân Dâng, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì.

 

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Vụ Bảo hiểm Y tế báo cáo thực trạng thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT trong 9 tháng đầu năm 2018; những khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Thời gian qua các cơ quan, đơn vị liên quan từ Trung ương tới địa phương đã cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống kết nối liên thông khám chữa bệnh BHYT trong toàn quốc.Các cơ sở y tế đã và đang tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phần mềm theo chuẩn qui định để đảm bảo dữ liệu trích xuất và kết nối giữa cơ sở khám chữa bệnh với Bộ Y tế và với cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đạt kết quả cao nhất. 9 tháng đầu năm theo thống kê trên hệ Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam, kết quả liên thông dữ liệu toàn quốc đạt 98%.

Tuy nhiên, vẫn còn có một số tồn tại, vướng mắc chủ yếu là: một số địa phương, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo đơn vị chưa hiểu hết về chất lượng, ý nghĩa của công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh; chưa quan tâm thích đáng, không tập trung vào việc chuẩn hóa danh mục dùng chung dẫn tới chất lượng dữ liệu liên thông kém, không đẩy dữ liệu lên Cổng giám định BHYT theo đúng quy định; một số cơ sở KCB chưa ban hành được quy trình KCB của đơn vị; cán bộ quản lý công nghệ thông tin thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; một số bệnh viện kết nối nhiều phần mềm nên gây khó khăn trong thực hiện…

Cũng tại hội nghị một số đại biểu ở các điểm cầu đã có những ý kiến thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác KCB bảo hiểm Y tế như: chuyển tuyến, điều trị nội trú, hồ sơ thay thế, biểu mẫu…

 

Phát biểu kết luận Hội nghị Thứ trưởng Bộ Y tế, Phạm Lê Tuấn, ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ngành Y tế và ngành BHYT đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cơ quan quản lý nhà nước sớm hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện có hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Các cơ sở KCB sớm khắc phục tồn tại, tăng cường công tác quản lý, xây dựng được quy trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB BHYT. Cơ quan Bảo hiểm xã hội, có các hướng dẫn rõ ràng, tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với các cơ sở KCB, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, đề nghị các Sở Y tế tổng hợp những ý kiến của các đơn vị, gửi về Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế để hoàn thiện. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị Giám đốc các Sở Y tế, lãnh đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan của BHXH Việt Nam giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân./.

Thanh Loan

. . . . .