09-04-2019 - 07:26

Lời tâm tình Bệnh nhân dành cho Khoa YHDT

Dù chỉ là những dòng chữ giản đơn, nét chữ rõ ràng mộc mạc không văn hay nhưng trong đó chứa chan tràn đầy tình cảm chân thành của Bác đã và đang dành cho Tập thể Khoa Y Học Dân Tộc nói riêng cũng như toàn thể cán bộ CNVC bệnh viện nói chung, đó là niềm tự hào, là động lực cho chúng con ngày một tận tâm, vượt qua mọi khó khăn để có thể chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ngày một tốt lên.

. . . . .