27-05-2024 - 11:22

Thư mời báo giá trang thiết bị y tế

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024 từ nguồn tài trợ BIDV tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Xuyên với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết thông báo trong các file dưới đây:

File 1: 

/imagess/seoworld/thu-yeu-cau-bao-gia-CX.docx_%2827.05.2024_15h30p39%29_signed.pdf

File 2: 

/imagess/seoworld/B%E1%BA%A2NG_M%C3%94_T%E1%BA%A2.docx
 

. . . . .