25-05-2019 - 12:12

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 25/5/2019, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Triển khai kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Thanh Minh Bí thư đảng bộ, giám đốc bệnh viện chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Hoàng Văn Chương - Ủy viên ban kiểm tra đảng huyện ủy về tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Minh  Bí thư Đảng ủy, giám đốc bệnh viện đã nhấn mạnh: Trong 03 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ bệnh viện đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Từ đó tạo sự thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện đưa Chỉ thị 05 đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã có sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả gần 16 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.
Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng trở thành nền nếp ở các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc học tập chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", chuyên đề năm 2018  "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng.

Đồng chí Phó Bí thư - Võ Tá Trung đọc bản báo cáo sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW

Tại hội nghị, đại biểu cũng được nghe bản báo cáo sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 / CT- TW do đồng chí phó bí thư đảng bộ Võ Tá Trung và các bài tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu chia sẻ ý kiến, cách thức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính của bệnh viện một cách có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; qua đó đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW trong thời gian tới.

Nhằm kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần cổ vũ tinh thần, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, tại Hội nghị, Đảng ủy bệnh viện đã khen thưởng cho 03 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 03 năm vừa qua.

Hình ảnh các cá nhân, tập thể được trao phần thưởng vì có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

. . . . .