27-06-2019 - 14:55

Sơ kết dự án “Thực trạng nhiễm Leptospirosis tại Việt Nam, vai trò của thực hành nông nghiệp và một số yếu tố khí hậu đến tỷ lệ nhiễm” (ECOMORE 2)

Chiều ngày 26/6, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức họp sơ kết giữa kỳ dự án ECOMORE 2 tại Hà Tĩnh. Tham dự có GS.TS Đặng Đức Anh-Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, ông Yves FROEHLICH- Viện Pasteur Paris- Điều phối viên dự án. Về tỉnh Hà Tĩnh có TTND, BsCKII. Trần Xuân Dâng- Phó Giám đốc Sở Y tế, Tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đại diện các phòng chuyên môn của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Cán bộ Trung tâm KSBT Hà Tĩnh trình bày về thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án

 

Dự án ECOMORE 2 bắt đầu triển khai từ tháng 10/2018, với mục tiêu đánh giá thực trạng lưu hành Leptospira và các yếu tố nguy cơ. Hiện dự án Ecomore triển khai tại Hà Tĩnh đạt tiến độ và đảm bảo chất lượng, là tỉnh có số ca được tuyển chọn nhiều nhất trong 3 tỉnh của dự án. Số ca được tuyển chọn là 735, trong đó tỷ lệ dương tính chiếm 30%. Số mẫu được lấy tại BVĐK tỉnh là 80 trường hợp, BVĐK Can Lộc là 310 trường hợp, BVĐK Cẩm Xuyên là 345 trường hợp. Để đạt được kết quả đó, Hà Tĩnh có số lượng cán bộ tham gia vào điều tra nhiều, có sự liên lạc thường xuyên với cán bộ điều phối của Viện VSDTTW nhằm đính chính kịp thời các trường hợp sai sót, kết nối liên thông liên tục với cán bộ điều phối của 3 bệnh viện để cập nhật thông tin.

Cán bộ của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ trình bày một số kết quả của dự án đật được và kế hoạch tiếp theo

 

Tuy nhiên, tỉnh Hà Tĩnh cũng gặp một số khó khăn điển hình như có một số thay đổi trong quy trình lấy mẫu nên cần thời gian để làm quen; quá trình lấy mẫu 2 ở cộng đồng và lấy ca chứng gặp nhiều khó khăn do các mẫu rải rác trong tỉnh, số lượng cán bộ tham gia lấy mẫu cộng đồng ít…

 

Kết luận tại hội nghị sơ kết, GS.TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đánh giá dự án cơ bản triển khai đạt tiến độ và chất lượng, công tác tổ chức, điều phối, triển khai cải thiện đáng kể và ổn định, các đơn vị và cán bộ tham gia dự án phối hợp tốt. Trong thời gian tớí, Viện sẽ tăng cường hỗ để duy trì tiến độ thu thập số liệu, đảm bảo chất lượng số liệu và đạt được chỉ tiêu đề ra của dự án. Cũng trong ngày 26/6, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá việc triển khai hoạt động phòng chống bệnh dịch.

Bác sĩ Trần Xuân Dâng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh: Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tăng cường phối hợp với ngành thú y để đảm bảo công tác an toàn cho người lấy mẫu.

 

Taị buổi làm việc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã báo cáo với Đoàn cơ cấu tổ chức nhân sự của Trung tâm, cơ sở vật chất, tiến độ triển khai các hoạt động chuyên môn trong phòng chống dịch bệnh và quản lý chất lượng xét nghiệm, công tác tiêm chủng, công tác kiểm soát bệnh không lây nhiễm, các hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường. Qua đó nêu lên những thuận lợi, khó khăn của Trung tâm trong quá trình triển khai các hoạt động, định hướng phát triển của Trung tâm và nhu cầu hỗ trợ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Đoàn Loan

. . . . .