23-11-2020 - 03:27

Sở Y tế phổ biến Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế

Sáng 20/11, Sở Y tế tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. Tham dự hội nghị có Bác sĩ Nguyễn Tuấn- Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh; Trưởng/Phó các phòng chuyên môn, chuyên viên các phòng Nghiệp vụ y, Nghiệp vụ dược, Thanh tra Sở; Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch- Tổng hợp các bệnh viện tuyến tỉnh, CDC,các bệnh viện/TTYT huyện, thị xã, thành phố. Đại diện các Công ty Dược và các chi nhánh Dược của Công ty CP Dược trên địa bàn tỉnh; đại diện các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập.

Bác sĩ: Nguyễn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc Hội Nghị


Tại hội nghị, Bác sĩ Phan Minh Toàn- Chánh Thanh tra Sở Y tế đã trực tiếp chuyển tải các nội dung chính của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. Nghị định gồm 4 Chương và 117 Điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bác sĩ Phan Minh Toàn- Chánh Thanh tra Sở Y tế đã trực tiếp chuyển tải các nội dung chính của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ


Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại Nghị định này là những hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, gồm 5 nhóm hành vi vi phạm, bao gồm: Vi phạm các quy định về y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS; vi phạm các quy định về KCB; vi phạm các quy định về dược, mỹ phẩm; vi phạm các quy định về trang thiết bị y tế; vi phạm các quy định về BHYT; vi phạm các quy định về dân số. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020, riêng các quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng có hiệu lực ngay từ ngày ký (28/9/2020).
Tại buổi tập huấn, các học viên được tiếp thu các điểm cần lưu ý tại Nghị định như một số Điều, khoản quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2020. Quy định một số hành vi vi phạm phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự trước, nếu không đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự thì mới xử phạt vi phạm hành chính.  Xác định rõ tổ chức là đối tượng xử phạt vi phạm hành chính. Bổ sung một số hành vi bị xử phạt như hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. (khoản 3 Điều 14). Hành vi vi phạm quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Điều 15). Hành vi vi phạm quy định về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động (Điều 17).

Các đại biểu tham dự Hội Nghị


Việc phổ biến Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ nhằm mục đích quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị định đến tất cả các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn tỉnh; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của các cơ quan liên quan. Từ đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn tỉnh về thi hành và áp dụng các quy định pháp luật về y tế.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Đoàn Loan

. . . . .