08-07-2019 - 15:26

Tập huấn “Mã hóa bệnh tật theo phân loại Quốc tế ICD 10” và Nghiên Cứu Khoa Học năm 2019

Nhằm hướng dẫn các cán bộ y tế hiểu được việc mã hóa bệnh tật theo phân loại Quốc tế ICD 10 và ứng dụng nguyên tắc, kỹ thuật của phân loại lâm sàng để sử dụng mã hóa bệnh tật cũng như chỉ đạo, hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học tại đơn vị. Trong 2 ngày 05,6/7/2019 Bệnh viện đa khoa huyện cẩm xuyên đã tổ chức lớp tập huấn “Mã hóa bệnh tật theo phân loại Quốc tế ICD10” và Nghiên cứu Khoa học cho toàn thể đội ngũ y Bác sỹ.

Nội dung của lớp tập huấn nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức về khái niệm phân loại bệnh tật Quốc tế ICD 10, cấu trúc ICD 10, phân biệt sự khác nhau giữa mã hóa bệnh tật và mã hóa tử vong, ứng dụng các nguyên tắc và kỹ thuật của phân loại lâm sàng để sử dụng ICD 10 mã hóa bệnh tật, tầm quan trọng của mã hóa dữ liệu trong công tác thống kê y tế....

Trong buổi thứ 2 TS Phan Thanh Minh - Giám đốc bệnh viện đã khai mạc buổi tập huấn nghiên cứu khoa học và BS Nguyễn Phúc Long - trình bày phương pháp nghiên cứu đề tài.

Buổi tập huấn đã chỉ ra các bước tiến hành nghiên cứu 1 đề tài rất cụ thể trong việc lựa chọn, kế hoạch, đặt vấn đề, thu thập số liệu.....nhằm giúp nhân viên y tế tiếp cận nhanh với các tri thức liên quan đến ngành Y, phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế....

. . . . .
Tin cùng chuyên mục