05-11-2018 - 08:41

Tập huấn “Mã hóa bệnh tật theo phân loại Quốc tế ICD 10”cho cán bộ bệnh viện

Nhằm tìm hiểu và áp dụng việc mã hóa bệnh tật theo phân loại Quốc tế ICD 10 và ứng dụng nguyên tắc, kỹ thuật của phân loại lâm sàng để sử dụng mã hóa bệnh tật tại các đơn vị y tế. Ngày 01/11, tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức lớp tập huấn “Mã hóa bệnh tật theo phân loại Quốc tế ICD10” cho toàn thể cán bộ y bác sỹ bệnh viện.

Nội dung của lớp tập huấn nhằm cung cấp cho các y bác sỹ những kiến thức về khái niệm phân loại bệnh tật Quốc tế ICD 10, cấu trúc ICD 10, phân biệt sự khác nhau giữa mã hóa bệnh tật và mã hóa tử vong, ứng dụng các nguyên tắc và kỹ thuật của phân loại lâm sàng để sử dụng ICD 10 mã hóa bệnh tật, tầm quan trọng của mã hóa dữ liệu trong công tác thống kê y tế…

Việc phân loại bệnh tật theo mã hóa ICD 10 giúp các cán bộ y tế lưu trữ, khôi phục và phân tích dữ liệu bệnh tật, tử vong một cách dễ dàng hơn, có thể so sánh số liệu giữa các tháng, các năm .Từ đó giúp cho các cán bộ làm công tác thống kê, phân tích lập kế hoạch xây dựng các chương trình y tế can thiệp, định hướng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại đơn vị.

 

 

. . . . .