20-11-2018 - 08:10

Tập huấn Nghị định 146/2018/NĐ- CP ngày 17/10/2018 Quy định chi tiết và Hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Thông tư 16/2018/ TT-BYT Quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở KCB

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 146/2018/NĐ -CP ngày 17/10/2018 Quy định chi tiết và Hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Thông tư 16/2018/ TT-BYT Quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở KCB

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 146/2018/NĐ -CP ngày 17/10/2018 Quy định chi tiết và Hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Thông tư 16/2018/ TT-BYT Quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở KCB, Chiều ngày 19/11/2018 Phòng KHTH phối hợp cùng Khoa KSNK tổ chức hội nghị tập huấn cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức bệnh viện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Minh - Trưởng phòng KHTH đã đề nghị toàn thể cán bộ CNV tham gia thực hiện nghiêm túc, tích cực tham gia thảo luận giữa các khoa phòng trong quá trình thực hiện thanh toán với BHYT, Đ/c Minh đề nghị phòng kế toán, bộ phận viện phí nắm chắc các nội dung trong nghị định cũng như giá các dịch vụ và quá trình gửi thanh toán sang BHYT để thực hiện đúng và tốt hơn nữa.Đồng thời hội nghị còn được lắng nghe tiếp thu và những đổi mới trong Thông tư 16 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh

   

. . . . .