24-04-2018 - 14:54

Tập huấn phần mềm MISA cho các đơn vị sự nghiệp y tế

Để cập nhật kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kế toán - Tài chính, từ ngày 20 - 22/4/2018 Sở Y tế phối hợp với Công ty Cổ phần MISA chi nhánh tại Hà Tĩnh đã tổ chức lớp tập huấn cập nhật các kiến thức về phần mềm MISA theo Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài Chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp y tế trong toàn tỉnh .

 

Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được giới thiệu về phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET; giới thiệu các thao tác cài đặt, đăng ký GPSD; thực hành việc tạo dữ liệu kế toán mới... Đồng thời các học viên được hướng dẫn thiết lập một số danh mục cơ bản như: Nguồn, chương, hệ thống tài khoản... hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ Kho Bạc theo Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ tài chính; hướng dẫn và thực hành thu phí, lệ phí, quyết toán cuối năm, nghiệp vụ sổ cái; hướng dẫn cách cài đặt, đăng nhập, sử dụng công cụ Cloud Center: cách tải GPSD, bộ cài, xem thời hạn bảo hành của GPSD…

 

Bên cạnh đó các học viên cũng đã được giảng viên trình bày các Thông tư/Nghị định liên quan đến tài sản công cũng như hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý tài sản trên phần mềm QLTS.VN như: Khai báo thông tin tài sản đang sử dụng; Ghi tăng tài sản; thay đổi thông tin tài sản; tính hao mòn tài sản; đánh giá lại tài sản; điều chuyển tài sản; kiểm kê tài sản...

Sau khóa học, hầu hết các học viên đã nắm được các kiến thức, kỹ năng mà giảng viên truyền đạt đồng thời được cài đặt mới phần mềm kế toán MISA cho hệ thống máy tính kế toán của các đơn vị

Huy Hoàng

. . . . .