12-11-2019 - 07:42

Tập huấn " An toàn vệ sinh lao động năm 2019 "

Chiều 11/11 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh tổ chức tập huấn định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động cho các cán bộ, nhân viên năm 2019

Tại buổi tập tuấn Đ/c Nguyễn Viết Duẩn - PGĐ TT huấn luyện an toàn lao động đã giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động của người lao động và người sử dụng lao động; nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của an toàn vệ sinh viên; quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động;

 

 

. . . . .