19-06-2017 - 10:25

Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên lần thứ III Nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 17/6/2017 Đại hội Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên lần thứ III Nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi của các đoàn viên công đoàn.

Sáng ngày 17/6/2017 Đại hội Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên lần thứ III Nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi của các đoàn viên công đoàn. 

                           

 

 

 

                 

 

 

     

 

 

Tiết mục văn nghệ tập thể do đoàn viên chào mừng đại hội

                                                             Tiết mục song ca 

Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Phạm Viết Công -  Chủ tịch Công đoàn huyện cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn Trung tâm y tế dự phòng và Bảo hiểm xã hội huyện đến dự và chúc mừng ĐH. Với bản báo cáo tình hình hoạt động của Ban chấp hành công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua cùng với nhiều bản tham luận đến từ đại diện các khoa phòng sát với thực tế gắn kết giữa công đoàn và chính quyền trong nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị tiến tới tự chủ về tài chính, các phong trào thi đua, Giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng, nữ công với phong trào " Giỏi việc nước, đảm việc nhà ". Đồng chí Phạm Viết Công – Chủ Tịch công đoàn Huyện đã biểu dương những kết quả  mà Ban chấp hành công đoàn bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua đồng thời nêu lên những mặt còn hạn chế chưa làm được và đề ra những phương hướng, giái pháp mà Ban chấp hành cần làm tốt hơn nữa để cùng phối hợp với Ban giám đốc vượt qua khó khăn sắp tới khi Bệnh viện tiến tới tự chủ tài chính để có thể đảm bảo cho đời sống của mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn tốt hơn, giúp cho mỗi đoàn viên công đoàn yên tâm công tác.

                                     Bài phát biểu của Đ/c Phạm Viết Công - Chủ tịch Công đoàn Huyện 

Phát biểu tại Đại hội Bác sỹ Phan Thanh Minh – Bí thư ĐU – Giám đốc bệnh viện đã thẳng thắn chỉ rõ ra những mặt hạn chế mà Ban chấp hành công đoàn chưa làm tốt trong vai trò của mình và những kết quả đạt được của Ban chấp hành cũng như của mỗi cá nhân công đoàn ,Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn phải phối hợp với chính quyền triển khai HNCNVC theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của bệnh viện thực sự là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực. …

                             Bài phát biểu của Bác sỹ Phan Thanh Minh – Bí thư Đu – Giám đốc bệnh viện 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn mới nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 05 đồng chí và bầu 5 đồng chí  đi dự Đại hội công đoàn Huyện.

. . . . .