01-07-2019 - 14:55

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại Hội XII

Chiều ngày 28 - 6, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Đồng chí Võ Tá Trung - Phó Bí thư đọc bản báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ Đại Hội XII, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nội dung quy định của Điều lệ Đảng. 

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đến từ khoa phòng đã nêu ra những ưu điểm, nhược điểm trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Một số hình ảnh phát biểu ý kiến tham luận :

Ý kiến tham luận đến từ chi bộ Khám bệnh - Cận Lâm Sàng

Ý kiến tham luận đến từ chi bộ Ngoại - sản - 3CK

Ý kiến tham luận đến từ chi bộ Khối Văn  Phòng

. . . . .