10-04-2017 - 11:46

KHOA CẬN LÂM SÀNG

I.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN : 

Năm 1972 – 2003:  Nguyễn Thị Tâm - Trưởng khoa

Năm 2003 – 2005:  Thiều Đăng Châu - Trưởng khoa

Năm 2005- 2008 :  Lê Xuân Kiềm - Trưởng khoa

Năm 2008 – 2010:  Hoàng Thị Nguyệt - Trưởng khoa

Năm 2008 – 2016 :  Nguyễn Phúc Công  - Trưởng khoa

II.NHÂN SỰ HIỆN TẠI :

Trưởng khoa : Nguyễn Phúc Công

Điện thoại : 0974051304

Kỹ thuật viên trưởng : Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại : 0988171466

Email :nguyenthanhbvcx@gmail.com

Nhân sự trong khoa có 14 cán bộ gồm 03 bác sỹ và 10 kỷ thuật viên, 01 hộ lý

IV. TRANG THIẾT BỊ - KỸ THUẬT:

+ Máy sinh hóa tự động

+ Máy huyết học tự động

+ Máy sinh hóa nước tiểu

+ Máy điện giải

+ Máy siêu âm màu 4D

+ Máy XQ kỹ thuật số

+ Máy nội soi đường tiêu hóa

+ Chụp phim xq kỹ thuật số

+ Nội soi dạ dày

+ Nội soi trực tràng

+ Nội soi đại tràng

+ Siêu âm màu 4 D

+ Tổng phân tích tế bào máu 18 thông số ( bằng lazer, bằng đếm tổng trở )

+ Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số

+ Sinh hóa máu : Glucoza , GOT, GPT, Ure , Creatinin, Axit uric , Tryglycerit, Cholletterol, Amylaza, Protein, Bilirubin TT, Bilirubin TP ....; Nhóm máu

Các kỹ thuật test nhanh bệnh truyền nhiễm….

. . . . .