10-04-2017 - 15:14

KHOA DƯỢC

                            Tập thể cán bộ nhân viên khoa Dược

I.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN : 

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện, Khoa Dược đã được thành lập để cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa chất.

Từ năm 2001- 2006 :       DSTH.Trần ThịUyên  - Trưởng khoa

Từ tháng 2006 - 2008 :    DSTH.Nguyễn Thị Đông - Trưởng khoa

 Từ năm 2008 - 2013 :     DSTH. Trần Thị Hóa - Trưởng khoa

 II. NHÂN SỰ :

Lãnh đạo khoa:

1Trưởng khoa:  DSCKI. Nguyễn Văn Long
     Điện thoại: 0979.182.999

      Email:

     Tổng số cán bộ trong khoa gồm : 08 cán bộ
                    Dược sỹ CKI: 01

                    Thạc sỹ dược : 1
                    Dược sỹ đại học: 01
                    Dược sỹ trung học: 02
                   Dược sỹ hợp đồng: 03

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị bệnh nhân.
-
Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác
- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược.
- Nghiên cứu khoa học và đào tạo.
- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

IV. THÀNH TÍCH : 

Hiện nay, với vai trò là một khoa dược trong Bệnh viện, Khoa Dược luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban lãnh đạo Bệnh viện giao cho: Đảm bảo cung ứng thuốc, hoá chất theo nhu cầu của bệnh viện. Đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện, làm công tác tham mưu cho Giám đốc trong việc mua thuốc, hoá chất và vật tư tiêu hao. Phát triển công tác thông tin thuốc và dược lâm sàng trong bệnh viện. Từ cơ sở này, Khoa Dược đã góp phần quan trọng vào việc sử dụng thuốc trong bệnh viện an toàn hợp lý, hiệu quả

Định hướng phát triển:
- Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.
- Phát triển công tác dược lâm sàng và thông tin thuốc.
- Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa.
-
Không ngừng học tập, học hỏi kinh nghiệm các khoa Dược khác nhằm nâng cao chất lượng và hoạt động của khoa.
- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

 

. . . . .