05-03-2020 - 01:00

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/ NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

. . . . .
Tin cùng chuyên mục