29-11-2018 - 07:00

Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loai công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

. . . . .
Tin cùng chuyên mục