Tin tức

Liên đoàn lao động huyện  Cẩm Xuyên chúc tết bệnh viện Cẩm Xuyên

Liên đoàn lao động huyện Cẩm Xuyên chúc tết bệnh viện Cẩm Xuyên

07-02-2024
Liên đoàn lao động huyện Cẩm Xuyên chúc tết bệnh viện Cẩm Xuyên
LÃNH ĐẠO HUYỆN CẨM XUYÊN CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN

LÃNH ĐẠO HUYỆN CẨM XUYÊN CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN

06-02-2024
Chiều nay Ngày 06 tháng 02 năm 2024 Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên chúc tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Xuyên
TRAO QUÀ TẾT BỆNH NHÂN NGHÈO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN

TRAO QUÀ TẾT BỆNH NHÂN NGHÈO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN

31-01-2024
TRAO QUÀ TẾT BỆNH NHÂN NGHÈO, CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

19-01-2024
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2023

12-01-2024
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2023