10-04-2017 - 09:21

KHOA KHÁM BỆNH

Tập thể cán bộ nhân viên khoa khám bệnh

I.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN : 

Khoa Khám Bệnh nằm trong hệ thống của Bệnh viện  và từ năm 2008  được đổi tên thành Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên.

Từ năm 2008- 2011:               Bác sỹ  CKI  : Võ Văn Đoàn  - Trưởng khoa

Từ tháng 01/2011- 12/2011:  Bác sỹ  CKI  : Đỗ Hoàng Sơn - Trưởng khoa

 Từ năm 2011-2014:             Bác sỹ  :  Nguyễn Thị Hằng - Trưởng khoa

 Từ năm 2014-2016:            Bác sỹ  CKI  : Nguyễn Văn Lợi - Trưởng khoa

 Từ năm 2016- nay:             Bác sỹ  CKI  : Nguyễn Thị Hằng - Trưởng khoa

II. NHÂN SỰ :

 

Lãnh đạo khoa:

1Trưởng khoa: Bác sỹ CKI - Nguyễn  Thị Hằng

Điện thoại: 0983.237.496

Email:

2. Điều dưỡng trưởng: CĐĐD Đặng Thị Bích Hiếu

 Điện thoại: 0976.253.011

 Email: bichhieu253011@gmail.com

     Khoa Khám bệnh: có 16 cán bộ gồm 03 bác sỹ,12 điều dưỡng, 01 hộ lý

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng có chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú, chọn lọc bệnh nhân vào điều trị nội trú; hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người bệnh.

     Khoa Khám bệnh có nhiệm vụ thực hiện quy chế của khoa lâm sàng trong Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của Khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực phẩm chất của người cán bộ y tế.

- Tổ chức đón tiếp bệnh nhân, bố trí bệnh nhân vào các buồng khám, kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới cho người bệnh, người nhà.

- Tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ. Sẵn sàng đón tiếp, khám, cấp cứu, theo dõi sát bệnh nhân tại khoa.

- Bố trí khu vực khám bệnh, phòng chờ, phòng cấp cứu liên hoàn, hợp lý để tránh lây nhiễm, giảm phiền hà cho người bệnh.

- Tham gia phòng chống dịch, thiên tai, thảm họa theo sự phân công của Giám đốc.

- Lập hồ sơ bệnh án ban đầu cho bệnh nhập viện, thực hiện vận chuyển người bệnh đến khoa điều trị và bàn giao đầy đủ hồ sơ bệnh án ban đầu cho khoa điều trị.

- Báo cáo kịp thời cho Phòng kế hoạch tổng hợp những trường hợp bệnh nặng nguy hiểm hoặc phát hiện những sai sót của tuyến dưới.

- Thực hiện ghi chép, lưu trữ sổ sách, hồ sơ, bệnh án và thống kê, báo cáo kết quả khám chữa bệnh tại khoa theo quy định của Viện và Bộ Y tế.

 

- Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức khám, điều trị ngoại trú cho bệnh nhân chuyên khoa.

- Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế theo quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

IV. THÀNH TÍCH : 

 

Danh hiệu:

      Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

       Hằng năm có  1-2 cán bộ đạt chiến sỷ thi đua cấp cơ sở

 Khen thưởng:  

     Về tập  thể hằng năm được giấy khen của Sở Y tế khen thưởng

      Hằng năm có  2-3 cán bộ được tặng giấy khen của Sở Y tế và các cấp tương đương.       


 

. . . . .