10-04-2017 - 14:22

KHOA Y HỌC DÂN TỘC

                                                                             Tập thể khoa Y học dân tộc

I.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN : 

Khoa Y Học Dân Tộc được tách từ Khoa Nội - Đông Y và thành lập ngày 15/07/2016 đến nay.

II.HIỆN TẠI :

Khoa đang hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho bệnh nhân cần khám và điều trị tại khoa.

III. NHÂN SỰ : 

1. Trưởng khoa : Bác sỹ - Phạm Công Chiến

Điện thoại : 0989.315.690

2. Điều dưỡng trưởng : Y sỹ - Nguyễn Viết Dũng

Điện thoại : 0983.469.919

Nhân sự trong khoa có 08 cán bộ gồm 05 bác sỹ và 05 điều dưỡng

3. Số giường bệnh : 25 giường KH; 36 giường TK

4. Số buồng bệnh : 07

5. Phòng khám ngoại trú : 01

6. Buồng VLTL - PHCN : 01 

IV. TRANG THIẾT BỊ - KỸ THUẬT:

+ 29 máy điện châm; 04 đèn chiếu hồng ngoại;

+ 01 máy điện xung; 01 máy Laser; 01 máy xung kích;

+ 01 máy siêu âm; 01 máy kéo dãn CS; 01 máy sóng ngắn;

+ 01 máy từ trường; 01 khung máy tập khớp vai;

+ 01 xe đạp tập mạch tay chân; 01 khung quay cổ tay.

V. CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHOA PHÒNG THỰC HIỆN ĐƯỢC:

- Hồng ngoại; Điện châm; Thủy châm, Xoa bóp bấm huyệt, Điện xung;

- Laser; Xung kích; Siêu âm; Kéo dãn CS; Sóng ngắn; Từ trường.

 

. . . . .