10-04-2017 - 06:16

KHOA NỘI

 

I.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN : 

Năm 1977 đến 1982  Khoa Nội - Nhi  - Cấp cứu : Bs Huệ  -  Trưởng khoa.

Từ năm 1982 đến 1987:  Bs Đậu Thị Bá -  Trưởng khoa.

Từ năm 1987 đến 1995:  tách Khoa Nội riêng do Bs Đặng Quốc Thắng -  Trưởng khoa.

Từ năm 1995 đến 2005 : Khoa Nội - Nhi  - Cấp cứu do Bs Đậu Thị Bá -  Trưởng khoa.

Từ năm 2005 đến 2007: tách khoa Nội do Bs Nguyễn Phi Hùng - Trưởng khoa.

Từ năm 2007 đến 2008:  Bs Phan Sào Nam -  Trưởng khoa.

Từ năm 2008 đến 2010 : Bác sỹ Đỗ Hoàng Sơn -  Trưởng khoa.

Từ năm 2011 đến 2016 : Bs Võ Văn Đoàn  -  Trưởng khoa.

II.HIỆN TẠI :

Khoa đang hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho bệnh nhân cần khám và điều trị tại khoa.

III. NHÂN SỰ : 

1.Trưởng khoa: Bs Trần Tiến Dũng

Điện thoại: 0986012987 ;

Mail: trantiendungbs@Gmail.com

2.Điều dưỡng trưởng: điều dưỡng đại học Chu Thị Yến

Điện thoại: 01297505128

Nhân sự khoa: có 13 cán bộ gồm 4 bác sỹ, 7 điều dưỡng, 1 dược sỹ và 1 hộ lý

Gồm tầng khu nhà F, có 12 buồng bệnh, 1 phòng hành chính, 1 phòng tiêm, 85 gường bệnh.

IV. TRANG THIẾT BỊ - KỸ THUẬT:

Gồm có 1 máy ghi điện tim, 2 máy khí dung, 1 đèn đặt nội khí quản.

V. CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHOA PHÒNG THỰC HIỆN ĐƯỢC:

Gồm bóp bóng am bu, đặt nội khí quản, chọc khí màng phổi, chọc dịch màng phổi, chọc dịch màng bụng, chọc tủy sống, đặt sonde dạ dày, sonde tiểu, ghi điện tim, thở khí dung vv..

. . . . .