24-10-2019 - 13:34

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong y tế

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, chiều ngày 23/10/2019 Bệnh viện đã tổ chức Hội nghị “Giảm thiểu chất thải nhựa trong Bệnh viện ”

nhằm phổ biến triển khai Chỉ thị tới tất cả các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện, tạo sự đồng thuận tham gia của cán bộ y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân, về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Trong quá trình khám chữa bệnh, các cơ sở y tế cũng làm phát sinh chất thải nhựa. Chất thải nhựa trong y tế phát sinh từ các hoạt động hàng ngày của các nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và người sử dụng dịch vụ y tế và từ các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, vật liệu, đồ dùng trong y tế. “Trong đó, đa số chất thải nhựa là các túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần để bao gói, sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt, phòng, chữa bệnh. Trên cả nước có hơn 13.000 cơ sở y tế, mỗi năm điều trị cho hơn 150 triệu lượt người và khoảng hơn 300 triệu lượt khám ngoại trú. Khi vào bệnh viện, bệnh nhân thường đi kèm theo 1 - 2 người nhà, cho nên lượng rác thải từ bệnh nhân và người nhà cùng với rác thải liên quan đến y tế rất lớn. Theo báo cáo từ một số bệnh viện, khoảng 5% trong số chất thải y tế phát sinh là chất thải nhựa, khoảng 22 tấn/ngày.

Tại Hội nghị Giám đốc – Phan Thanh Minh đã quán triệt và đưa ra các biện pháp giảm thiểu tối đa chất thải nhựa tại các khoa phòng đồng thời ký cam kết giữa các khoa phòng với ban giám đốc bệnh viện.

Đ/c : Bùi Thị Hải Vân - ĐD trưởng BV triển khai Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Các Trưởng khoa phòng ký cam kết về việc giảm thiểu chất thải nhựa tại các khoa 

Một số biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa tại bệnh viện:
- Bệnh viện cần đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị; thực hiện nghiêm các chính sách giảm thiểu chất thải nhựa theo quy định tại các văn bản liên quan đến quản lý chất thải, quản lý chất thải y tế.

- Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định.

- Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống; ưu tiên sử dụng các vật dụng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh.

- Hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như chai nước uống, ống hút, cốc, bát, đĩa...  cho mục đích ăn uống trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của bệnh viện và tiến tới thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

- Tăng cường công tác truyền thông tại bệnh viện để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, giúp hạn chế việc phát sinh chất thải nhựa như: Treo băng zon, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; dán thông tin tại bảng truyền thông, nói chuyện sức khỏe tại buổi sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở các khoa phòng với nội dung về tác hại của chất thải nhựa đến sức khỏe và môi trường,...

- Phát động phong trào thi đua và vận động mỗi công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; thực hiện nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của bệnh viện./.

 

. . . . .