03-06-2024 - 08:56

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC KHOA, PHÒNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẨM XUYÊN

    Sáng ngày 03/06/2024, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức Lễ Chào Cờ đầu tháng và Công bố quyết định bổ nhiệm các viên chức quản lý tại các khoa, phòng và việc sắp xếp, bố trí nhân lực làm việc tại các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế.

    Tại buổi Lễ Chào Cờ, Trưởng phòng KHNV đã tổng hợp các số liệu trong công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng cũng như công tác dân số trong tháng 5/2024.

    Phó Giám đốc phụ trách- Trần Huy Nghĩa đã đánh giá, tổng kết các kết quả đã thực hiện được trong tháng 5/2024; phát thưởng nóng viên chức có thành tích xuất sắc trong tháng và triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ trong tháng 6/2024.

  

Phó Giám đốc phụ trách- Trần Huy Nghĩa khen thưởng Bác sỹ Hoàng Bá Sơn có thành tích xuất sắc trong tháng 5/2024

    Trong buổi lễ này, Phó phòng phụ trách phòng Tổ chức-Hành chính - Đặng Thành Trung công bố các quyết định.

Phó Giám đốc phụ trách- Trần Huy Nghĩa trao các quyết định Trưởng, phó các khoa phòng hành chính

Phó Giám đốc phụ trách- Trần Huy Nghĩa trao các quyết định Trưởng, phó các khoa phòng Lâm Sàng và Cận Lâm Sàng

Trưởng phòng Điều dưỡng- Bùi Thị Hải Vân trao các quyết định

Điều dưỡng Trưởng của các Khoa

. . . . .