12-09-2017 - 15:32

Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên tổ chức học tập triển khai Nghị Quyết TW 5 khóa XII

Chiều ngày 12-9-2017 Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên đã tổ chức quán triệt học tập Nghị Quyết hội nghị TW 5 khóa XII cho toàn thể cán bộ Đảng viên.

Đồng chí Phan Thanh Minh - Bí thư đảng ủy khai mạc hội nghị

Đồng chí Phan Thanh Minh - Bí thư Đảng bộ khai mạc và đặt vấn đề. Đồng chí Võ Tá Trung - Phó Bí thư Đảng bộ đã trực tiếp triển khai quán triệt 3 nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII, gồm: Nghị Quyết số 10 về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 về tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Võ Tá Trung - Phó Bí thư đảng ủy quán triệt triển khai Nghị quyết

Sau gần một buổi quán triệt triển khai hội nghị thành công tốt đẹp. Bế mạc hội nghị, đồng chí Phan Thanh Minh - Bí thư đảng bộ đã tóm tắt lại những nội dung chính của Nghị quyết hội nghị TW 5 khóa XII, đồng thời phổ biến một số tình hình thời sự thế giới khu vực và trong nước.

Nguyễn Ái Hòa

. . . . .