24-09-2017 - 11:46

HỘI THI TAY NGHỀ GIỎI ĐIỀU DƯỠNG – HỘ SINH – KỸ THUẬT VIÊN NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 150/ KH – BVCX ngày 28/08/2017 về việc triển khai Hội thi tay nghề giỏi điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên cho các khoa phòng.

         Đối tượng dự thi là toàn bộ các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có trình độ từ trung cấp trở lên, trừ điều dưỡng nam có độ tuổi 55 trở lên và nữ nữ có độ tuổi từ 50 trở lên. Có 2 phần thi: chiều ngày 22/09/2017 tổ chức phần thi Lý thuyết và sáng ngày 24/9/2017  thi phần Thực hành. Các thí sinh đã trải qua phần thi Lý thuyết của Điều dưỡng viên Việt Nam, các Thông tư về Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh toàn diện, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Quy chế xử lý chất thải trong Bệnh viện, kiến thức về Tiêm an toàn,... Phần thi Thực hành đã  thi theo hình thức chạy trạm, với các quy trình kỹ thuật thường xuyên áp dụng tại Bệnh viện, tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe,... Các phần thi đều được chuẩn bị chu đáo, công phu từ khâu tổ chức, triển khai thi nghiêm túc, công bằng. Trải qua các phần thi, mỗi thí sinh tự củng cố, hoàn thiện thêm kiến thức và kỹ năng tay nghề cho mình, đồng thời nâng cao tinh thần học hỏi, thi đua cho mỗi cán bộ điều dưỡng.

  

Một số hình ảnh trong Hội thi Tay nghề điều dưỡng phần lý thuyết

Một số hình ảnh trong Hội thi Tay nghề điều dưỡng - Phần Thi thực hành

 Hội thi Tay nghề Điều dưỡng tại Bệnh viện ĐK Huyện Cẩm Xuyên nhằm đánh giá khả năng của đội ngũ điều dưỡng, góp phần nâng cao kiến thức, tăng cường việc thực hiện các quy trình chuyên môn chuẩn mực, thành thạo; xác định những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hành chuyên môn để xác lập quy trình chuyên môn chuẩn, phù hợp với đội ngũ điều dưỡng. Bên cạnh đó, Hội thi nhằm tôn vinh, khen thưởng những điều dưỡng giỏi của Bệnh viện, động viên những cá nhân và tập thể có tay nghề cao, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Bệnh viện, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

. . . . .