10-07-2017 - 15:15

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN :

Từ tháng 4 năm 2004 : Trần Nam Phương - Trưởng phòng

Tháng 10 năm 2017 : Nguyễn Thị Hương - Phụ trách phòng

II. NHÂN SỰ HIỆN NAY : 

1.Trưởng phòng : Nguyễn Thị  Hương

  • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ
  • Điện thoại: 0976.477.701

Email:  nguyenhuongbvcx81@gmail.com

2. Nguyễn Thị Nga - Nhân viên

3. Hà Thị Lan - Văn thư

4. Hoàng Bùi Duẩn - Lái xe

5. Vương Khả Dương - Nhân viên hợp đồng bảo vệ

6. Trương Quang Thiện  - Nhân viên hợp đồng bảo vệ

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TCHC : 

1.Xây dựng kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực; tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch của cán bộ viên chức; xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa/phòng/trung tâm, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan;

2.Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

3.Tổ chức các phong trào thi đua, các đợt học tập để nâng cao y đức. tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh.

4.Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt; trực tiếp quản lý, sử dụng, sửa chữa nhà cửa vật tư và các phương tiện vận tải của Bệnh viện; kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng trong Bệnh viện.

5.Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống đối với công văn đi, đến của Bệnh viện và hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnhviện;

6. Phụ trách công tác tiếp khách, phục vụ hội nghị của Bệnh viện.

7. Đảm bảo công tác an ninh trật tự chung, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện trong bệnh viện.

. . . . .