10-04-2017 - 09:39

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Điều dưỡng Trưởng Bệnh viện

I.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN : 

 Trước năm 2008,  phòng dưỡng thuộc sự quản lý của phòng KHTH do điều dưỡng Nguyễn Thị Sơn phụ trách quản lý công tác điều dưỡng toàn viện,sau đó từ năm 2008 bệnh viện đa khoa được tách ra từ trung tâm y tế huyện cẩm xuyên và phòng điều dưỡng được ra đời.

Thời gian đầu, điều dưỡng Nguyễn Xuân Lĩnh được giao nhiệm vụ phụ trách phòng điều dưỡng, đến năm 2010 đồng chí Hà Huy Lý bổ nhiệm làm trưởng phòng điều dưỡng, đồng chí Hoàng Thúy Anh làm phó phòng điều dưỡng.

 Năm 2015 đến nay: CNCĐĐD Bùi Thị Hải Vân  làm trưởng phòng

                                  ĐHĐD Lê Thị Hồng Trinh làm phó phòng

                        Với tổng nhân lực gồm: 6 người

Dưới sự chỉ đạo của BCHĐU, BGĐ nhiệm vụ của phòng quản lý về công tác điều dưỡng, KSNK, dinh dưỡng tiết chế toàn viện

Tháng 8/2016, khoa KSNK được thành lập, ĐD Lê Thị Hồng Trinh được giao phụ trách khoa và tổ trưởng tổ dinh dưỡng tiết chế

II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

Là phòng chức năng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, thực hiện   nhiệm vụ của bệnh viện  hạng 

1. Tổ chức, chỉ đạo  điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

2. Đôn đốc, kiểm tra  điều dưỡng , nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.

3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

6. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.

7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

8. Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

III. NHÂN SỰ : 

Hiện tại phòng điều dưỡng do Điều dưỡng Bùi Thị Hải Vân quản lý

Nhân sự của phòng : 01

IV. Thành tựu:

Nhiều năm liền được Sở  Y Tế tặng giấy khen và Hội điều dưỡng tặng bằng khen năm 2016

      V. Định hướng phát triển:

          1. Mục tiêu chung:

          Đến năm 2020, các dịch vụ/thực hành chăm sóc sức khỏe do ĐDV cung cấp bảo đảm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và sự hài lòng của người bệnh tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện.

          Thực hành của ĐD đạt chuẩn năng lực nghề nghiệp theoChuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể 1:

          Tăng cường chất lượng dịch vụ ĐD nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và tăng cường sự hài lòng của NB, người nhà NB.

         .3 Mục tiêu cụ thể 2:

          Từng bước nghiên cứu, thực hiện hướng dẫn của văn bản pháp quy của Bô y tế để đảm tính tự chủ, độc lập và vị thế của nghề ĐD trong CSSK Người bệnh, cải tiến công tác quản lý ĐD ở các khoa phòng trong bênh viện.

          4 Mục tiêu cụ thể 3:

         Tăng cường nguồn nhân lực ĐD, cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội,

          5 Mục tiêu cụ thể 4:

          Củng cố hệ thống quản lý ĐD, tăng cường năng lực quản lý và điều hành của cán bộ quản lý ĐD các phân cấp tại các khoa phòng trong bệnh viện.

         6 Mục tiêu cụ thể 5:

                Đảm bảo chất lượng và số lượng giờ đào tạo liên tục cho Điều dưỡng tại bệnh viện    .  

        7. Mục tiêu cụ thể 6 :

        Tăng cường kỹ năng mềm cho điều dưỡng, cụ thể như giáo dục sức khỏe, giao tiếp ứng xử, công nghệ thông tin liên lạc, và các kỹ năng cần thiết để mỗi người điều dưỡng trong bệnh viện sẽ trở thành một người truyền thông, nâng cao sức khỏe, trở thành một người quản lý trực tiếp mọi nguồn lực trong bệnh viện, thuộc trách nhiệm cá nhân cũng như tập thể để quản lý bệnh viện an toàn, chất lượng, hiệu quả,  mang lại sựu hài lòng cho nguwoif dân huyện nhà

        8. Mục tiêu cụ thể 7:

          Tăng cường vai trò của Chi hội điều dưỡng và các thành viên của hội   trong tuyên truyền vận động nâng cao vị thế, vai trò của ĐD.

. . . . .