23-05-2024 - 09:50

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẨM XUYÊN HƯỞNG ỨNG "THÁNG NHÂN ĐẠO" NĂM 2024

    Nhằm Hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" năm 2024, Ngày 23/05/2024, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Minh, Công ty CP Dược Hà Tĩnh tổ chức Chương trình khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Minh.

    Dưới đây là một số hình ảnh:

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết TRUNG TÂM TẾ HUYỆN + HADIPHAR HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN CẨM XUYÊN UBND XÃ CẨM MINH CÔNG TY CP DƯỚC HÀ TÍNH CHƯƠNG TRÌNH KHÁM VÀ CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN THUỘC DIỆN GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ CÓ HOÀN CẢNH κHό KHĂN HƯỞNG ỨNG THÁNG NHÂN ĐẠO 2024 Cảm Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

Đồng chí Nguyên Văn Thành - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên phát biểu tại Chương trình

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết HADIPHAR TRUNG TÂM TẾ HUYỆN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN CẨM XUYÊN UBND XÃ CÁM MINH CÔNG TY CP DƯỢC HA TÌNH CHƯƠNG TRÌNH KHÁM VÀ CẤP PHÁT THUỐC MIỄN ΡΗί CHO NGƯỜI DÂN THUỘC DIỆN CA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HƯỞNG ỨNG THÁNG NHÂN ĐẠO 2024 Cẩm Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

Có thể là hình ảnh về 4 người

Có thể là hình ảnh về 16 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang học, con cù lần và bệnh viện

Có thể là hình ảnh về 9 người, bệnh viện và văn bản

Có thể là hình ảnh về 6 người, đám đông và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người, bàn và văn bản

 

. . . . .