16-11-2022 - 05:08

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Hội đồng tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022(có danh sách kèm theo)

. . . . .