Thông báo

Danh mục kỹ thuật được phê duyệt bổ sung năm 2019

Danh mục kỹ thuật được phê duyệt bổ sung năm 2019

10-04-2019
Căn cứ công văn số 970/SYT-NVY ngày 22 tháng 05 năm 2017 của Sở y tế Hà Tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện bổ sung danh mục kỷ thuật hàng năm.
THÔNG BÁO  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ ĐỢT I NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ ĐỢT I NĂM 2019

13-03-2019
Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-SYT ngày 22/2/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019; Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt I năm 2019...
Danh mục phân tuyến chuyên môn kỹ thuật

Danh mục phân tuyến chuyên môn kỹ thuật

01-01-2018
Danh mục kỹ thuật phân tuyến
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017 ĐỢT 2

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017 ĐỢT 2

29-09-2017
Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng đợt 2 viên chức y tế năm 2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017

03-07-2017
Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2017
1 2 3 4 5 6