Thông báo

Thông báo Tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021

Thông báo Tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021

05-07-2021
Thực hiện Công văn số 1977/SYT - TCCB ngày 15 /6/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 với...
Thông báo Tuyển dụng viên chức Y tế  năm 2020

Thông báo Tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020

22-09-2020
Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-SYT ngày 22/4/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng Bác sỹ năm 2020; Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 với những nội...
Danh mục chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên

Danh mục chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên

20-08-2020
Ban hành theo Quyết định số 1273/ QĐ - SYT ngày 02/07/2020 của Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh
1 2 3 4 5 6