Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017 ĐỢT 2

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017 ĐỢT 2

29-09-2017
Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng đợt 2 viên chức y tế năm 2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017

03-07-2017
Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2017
1 2 3 4 5 6 7 8