Thông báo

Thông báo trúng tuyển viên chức 2022

Thông báo trúng tuyển viên chức 2022

21-12-2022
Thông báo trúng tuyển viên chức 2022
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC

16-11-2022
Hội đồng tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022(có danh sách kèm...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022

29-09-2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022
CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

29-09-2022
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
1 2 3 4 5 6 7 8