Thông báo

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2022

14-06-2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1-2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1-2022

11-04-2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1-2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG KẾ TOÁN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG KẾ TOÁN

05-04-2022
TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG KẾ TOÁN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN

25-02-2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN

25-02-2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

11-02-2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

11-02-2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2021

thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2021

30-12-2021
thông báo công khai dự toán ngân sách bệnh viện đa khoa cẩm xuyên năm 2021
1 2 3 4 5 6