Thông báo

Công khai ngân sách bổ sung năm 2023

Công khai ngân sách bổ sung năm 2023

25-09-2023
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã ký quyết định công khai ngân sách bổ sung năm 2023
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

31-08-2023
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

24-08-2023
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

22-08-2023
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

11-08-2023
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ
THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023

03-08-2023
Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Xuyên tuyển viên chức y tế năm 2023
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

31-07-2023
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ
1 2 3 4 5 6 7 8