Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022

29-09-2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022
CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

29-09-2022
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Hợp đồng kỹ sư công nghệ thông tin

Hợp đồng kỹ sư công nghệ thông tin

23-06-2022
Tuyển hợp đồng lao động kỹ sư công nghệ thông tin (hạng III)
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2022

14-06-2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1-2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1-2022

11-04-2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1-2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG KẾ TOÁN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG KẾ TOÁN

05-04-2022
TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG KẾ TOÁN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN

25-02-2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN
1 2 3 4 5 6